Sopckie Centrum Seniora
 
 
SDom Pomocy Społecznej w Sopocie

Gra planszowa dla osób z chorobami neurodegeneracyjnymi i ich rodzin

Gra ma za zadanie aktywizować osobę chorą oraz integrować rodzinę wokół osoby zależnej. Pomaga we wzmacnianiu relacji w rodzinie, poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, poznawanie możliwości i ograniczeń osoby chorej oraz podnoszenie umiejętności komunikacyjnych w rodzinie. Wspiera tworzenie atmosfery bezpieczeństwa oraz zaufania pomiędzy opiekunami i osobami chorymi. Może być narzędziem spowalniającym procesy chorobowe, oraz wspomagającym proces diagnostyczny. Pełni rolę terapeutyczną – stymuluje funkcje poznawcze osób chorych: od funkcji społecznych, przez funkcje językowe, myślenie abstrakcyjne, wiedzę ogólną, pamięć, po orientację, koncentrację i uwagę.

Gra służy osobom chorym na choroby neurodegeneracyjne (stany po udarach, choroba Alzheimera, otępienie naczyniowo – pochodne i inne) oraz ich rodzinom i opiekunom. Z powodzeniem może być stosowana także w rodzinach, w których występują inne schorzenia bądź nie występują wcale.

Została zaprojektowana tak, aby mieściła się na najbardziej popularnych stolikach przyłóżkowych.

W skład gry wchodzą: plansza; 84 karty WROTA PAMIĘCI, w tym 28 kart SŁONECZKO; 14 kart KONICZYNKI, 28 kart do samodzielnego uzupełnienia, kolorowanki, mini poradnik, instrukcja, odpowiedzi, kostka do gry, 6 pionków do gry.

Gra została stworzona przez osoby związane prywatnie i / lub zawodowo z osobami doświadczającymi chorób neurodegeneracyjnych i / lub ich rodzinami.

dav

Źródło: https://wyspypamieci.com.pl/projekty/wrota-pamieci/

Wróć do kategorii:

Kontakt

Sopockie Centrum Seniora DPS Sopot

ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

scs@dpssopot.pl

tel. kom. 609 680 826,
tel. stacj. 58 717 32 03

Sopockie Centrum Seniora 2024.