Sopckie Centrum Seniora
 
 
SDom Pomocy Społecznej w Sopocie

MOPS wspiera mieszkańców na kilka sposobów

Sopocki System Wsparcia Osób Starszych przedstawiła przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach Sopockich Dni Seniora we wtorek 11 czerwca w Sopotece miał miejsce wykład w tym zakresie.

Wspieramy mieszkańców na kilka sposobów – mówi Karolina Bastek, kierownik działu pomocy seniorom i osobom niepełnosprawnych w sopockim MOPS-ie. – W miejscu zamieszkania zapewniamy usługi opiekuńcze. Na terenie Sopotu działa Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób starszych z zaburzeniami pamięci, demencją i chorobą Alzheimera. Po wyczerpaniu możliwości kierujemy do Domu Pomocy Społecznej. Osoby starsze mogą uzyskać pomoc psychologiczną, także w miejscu zamieszkania.

 MOPS wspiera również finansowo. I tak np. osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego.

Dowożone są także obiady – informuje Karolina Bastek. – Od października ub. roku funkcjonuje w mieście całodobowa opieka wytchnieniowa. Polega ona na tymczasowym umieszczeniu osoby niesamodzielnej w DPS, aby opiekun mógł w tym czasie odpocząć. Ponadto w DPS działa Dzienny Dom Pobytu, który zapewnia osobom starszym w organizowaniu aktywności ich życia. Seniorzy korzystają z wyjazdów, wycieczek, spędzają czas na zajęciach plastycznych.

Kolejną formą wsparcia jaką oferuje MOPS jest teleopieka.

To nowoczesne rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo oraz podnosi jakość życia osobom starszym – zapewnia Karolina Bastek. – To system, który działa 7 dni w tygodniu 24 h na dobę i zapewnia natychmiastową pomoc osobie zgłaszającej. Dużym zainteresowaniem cieszy się u nas także „Pudełko życia”. To niewielkie opakowanie, które przeważnie przechowujemy w lodówce. Są w nim informacje ważne do przeprowadzenia akcji ratunkowej, o schorzeniach, uczuleniach, czy zażywanych lekach, a także kontakt do najbliższej rodziny.

Od września ub. roku działa też telefon wsparcia opiekuna.

W każdą środę od godz. 10 do 13 działa specjalny numer dla osób opiekujących się osobą niesamodzielną. Wsparcia oraz porad udziela specjalista. Oprócz porad psychologicznych można otrzymać także kompleksowe informacje dotyczące różnych form wsparcia. Jeśli zajdzie potrzeba specjalista przyjedzie do domu – mówi Bastek.

Wykład pt. „Sopocki System Wsparcia Osób Starszych” odbył się 11 czerwca w Sopotece w ramach Sopockich Dni Seniora.

Wróć do kategorii:

Kontakt

Sopockie Centrum Seniora DPS Sopot

ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

scs@dpssopot.pl

tel. kom. 609 680 826,
tel. stacj. 58 717 32 03

Sopockie Centrum Seniora 2024.