Sopckie Centrum Seniora
 
 
SDom Pomocy Społecznej w Sopocie

Nowoczesna technologia w opiece nad seniorami

100 seniorów z Sopotu sprawdzi rewolucyjny system! Tablety okażą się lepsze od lekarzy?

Z tak zaawansowanego systemu jeszcze w Polsce nikt nie korzysta. Sopot będzie prekursorem wykorzystania technologii smart w opiece nad najstarszymi mieszkańcami miasta. Pilotażowa grupa sopockich seniorów otrzyma specjalne tablety, które oprócz całej gamy stymulujących zadań logicznych dostosowanych do możliwości osoby starszej, będą umożliwiały także np. wyłapanie pierwszych zmian chorobowych oraz wezwanie pomocy w sytuacjach awaryjnych.

Nowoczesna technologia
Grupa ok. 100 sopockich seniorów otrzyma pełny dostęp do platformy KWIDO, która umożliwia: monitorowanie zdrowia starszych osób, komunikację za pomocą aplikacji dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, kognitywną stymulację dzięki setkom ćwiczeń (logicznych zagadek, prostych zadań itp.) zaprojektowanych specjalnie dla tej grupy wiekowej.

Seniorzy korzystać będą z nowoczesnych tabletów. Warty podkreślenia jest element telemedycyny, bowiem grupa pilotażowa znajdzie się pod opieką lekarza internisty oraz psychiatry, którzy w razie zaobserwowania u uczestnika np. pierwszych objawów demencji, będą mogli od razu zareagować i pomóc seniorowi. Na wyposażeniu znajduje się także specjalny przycisk, którym osoba starsza w razie nagłej potrzeby będzie mogła wezwać pomoc.

Ten zaawansowany technologicznie projekt będzie służył sopockim seniorom dzięki współpracy z hiszpańską firmą Ideable Solutions oraz partnerem krajowym QS Zurich Sp. z o.o.

Narzędzie używane jest obecnie przez samorządy w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Dodatkowo w ramach projektu istnieje możliwość zakupu sprzętu niezbędnego do wdrożenia nowego rozwiązania (tj. tabletów dla seniorów, opasek alarmowych). Ponadto planuje się sfinansowanie działań lekarzy, psychologów i terapeutów zajmujących się wspieraniem osób starszych oraz udział w szkoleniach i działaniach doradczych prowadzonych przez polskich i międzynarodowych ekspertów.

Plan działań w projekcie:
Przygotowanie narzędzia KWIDO i wytycznych do jego obsługi do warunków lokalnych: październik 2019 – marzec 2020;
Testowanie narzędzia KWIDO na grupie ok. 30 seniorów: kwiecień 2020 – październik 2020;
Usprawnianie narzędzia KWIDO na podstawie wyników przeprowadzonych testów: październik 2020 – luty 2021;
Wdrożenie ostatecznego rozwiązania w grupie 100 osób starszych, wypracowanie rekomendacji: marzec 2021 – marzec 2022
Spotkanie prezentujące projekt odbyło się 21 października o godz. 11.00 w Sali 36 Urzędu Miasta. Plan spotkania obejmował wystąpienia Partnerów: QS Zurich Sp. z o.o. oraz Ideable Solutions. Prezentacje opisywały narzędzia oraz dobre praktyki systemu wdrożonego w Hiszpanii.

Koszta wprowadzenia projektu
O zaletach przedsięwzięcia opowiadał między innymi przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Sopocie.

– Jest to projekt realizowany w 100% za dofinansowanie unijne. Całość nie kosztuje Sopotu na chwilę obecną nic. Później będą wchodzić w grę koszty utrzymania samego systemu oraz opieka lekarska – psychiatry i lekarza internisty. Wolontariat pozostaje w dalszym ciągu bezkosztowy. Dla utrzymania całości zarezerwowaliśmy około 100 tysięcy złotych rocznie przez kolejne lata. Jeśli system będzie skuteczny i będzie się cieszył dobrym odbiorem seniorów, to będziemy się starać zwiększyć liczbę użytkowników. Docelowo jest to 100 osób. Środki techniczne – tablety, zawieszki przyzywowe są zakupione w ramach projektu i przejdą na własność Sopotu, a przede wszystkim seniorów, którzy będą ich użytkować – wyjaśniał Maciej Kisała, wicedyrektor sopockiego MOPS-u.

Choć pomysł spotkał się z raczej entuzjastycznym przyjęciem ze strony sopocian, wciąż jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków.

– My jesteśmy coraz bardziej seniorami z żoną, a decyzje znajdują się w rękach miasta i wyspecjalizowanych instytucji miejskich, jakimi jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej i inne instytucje, z których my albo korzystamy, albo jednocześnie ich działanie wspieramy. To jest bardzo interesujące. XXI w. przychodzi nawet do seniorów, którzy są z początku XX w. – przekonywał Jacek Starościak, przewodniczący Sopockiej Rady Seniorów.

Gmina Miasta Sopotu przystępuje do projektu zaawansowanej teleopieki pn. „Adaptacja platformy KWIDO celem opracowania nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami”.

Międzynarodowy projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Unii Europejskiej. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań dla osób o szczególnych potrzebach w Sopocie. W jego ramach testowane będzie nowoczesne narzędzie do teleopieki nad osobami starszymi mieszkającymi samodzielnie – platforma KWIDO.

Jak zapewniał wicedyrektor sopockiego MOPS-u program KWIDO będzie z czasem rozszerzany o kolejne urządzenia odpowiadające na potrzeby mieszkańców Sopotu. Nie wykluczono też w przyszłości wdrożenia nowoczesnych technologii Wirtualnej Rzeczywistości.

Źródło:
https://esopot.pl/pl/11_wiadomosci/3103_100_seniorow_z_sopotu_sprawdzi_rewolucyjny_system_tablety_okaz_sie_lepsze_od_lekarzy.html

Wróć do kategorii:

Kontakt

Sopockie Centrum Seniora DPS Sopot

ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

scs@dpssopot.pl

tel. kom. 609 680 826,
tel. stacj. 58 717 32 03

Sopockie Centrum Seniora 2024.