Sopckie Centrum Seniora
 
 
SDom Pomocy Społecznej w Sopocie

OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ MOŻE LICZYĆ W SOPOCIE NA WSPARCIE SPECJALISTÓW

Instruktaż pielęgnacyjny, porady dietetyka oraz dodatkowe konsultacje z psychologiem to kolejne formy wsparcia oferowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie osobom, które opiekują się swoim niesamodzielnym krewnym.

– Opieka nad bliskim, który w wyniku choroby, nieszczęśliwego wypadku bądź zaawansowanego wieku jest niesamodzielny wymaga przeorganizowania życia całej rodziny – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Często członkowie rodziny starając się zapewnić jak najlepszą opiekę zapominają o sobie. Nierzadko brakuje im wiedzy na temat opieki i pielęgnacji nad osobą niesamodzielną  w warunkach domowych. Nie wiedzą gdzie szukać pomocy lub wstydzą się o nią prosić. Wieloletnia opieka jest dużym obciążeniem i z czasem wypala opiekuna.

Sopocki MOPS odpowiadając na potrzeby opiekunów oferuje kompleksowe wsparcie osobom, które sprawują bezpośrednią opiekę nad osobą niesamodzielną. Oprócz możliwości skorzystania z dziennej lub  całodobowej opieki wychnieniowej proponuje poradnictwo specjalistyczne, m.in. wsparcie psychologa, dietetyka czy instruktaż pielęgnacyjny.

– Zachęcamy opiekunów do skorzystania z porad specjalistów, które udzielane są w miejscu zamieszkania  – mówi Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Instruktaż pielęgnacyjny prowadzony przez pielęgniarkę lub wykwalifikowaną opiekunkę pozwoli nabyć lub uaktualnić praktyczną wiedzę na temat pielęgnacji osoby niesamodzielnej.  Zakres instruktażu uzależniony jest od indywidualnych potrzeb. Może to być np. mycie, ubieranie, karmienie, zmienianie pieluchy, sposoby zapobiegania czy leczenia odleżyn w taki sposób aby również zadbać o siebie i swoje zdrowie.

W Sopocie opiekunowie mogą również skorzystać z porad dietetyka, który udzieli porad żywieniowych oraz pomoże przygotować odpowiedni do stanu zdrowia jadłospis. Badania pokazują, że sposób żywienia na każdym etapie życia wywiera istotny wpływ na nasz organizm. Ważne jest aby zapewnić osobie niesamodzielnej potrzebne składniki odżywcze.Zbyt monotonna dieta, niektóre choroby czy leki przyjmowane przewlekle mogą powodować słabsze wchłanianie składników pokarmowych co prowadzi do ich niedoborów.

– Wieloletnia opieka nad chorym, niesamodzielnym domownikiem jest dużym obciążeniem psychicznym i może szybko doprowadzić do wyczerpania i zniechęcenia. Wzmocnienie opiekunów rodzinnych w pełnieniu ich trudnej roli jest kluczowym elementem umożliwiającym pozostanie osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania – mówi Marlena Jasnoch. Aby wesprzeć opiekunów w ich trudnej roli oferujemy dodatkowe indywidualne wsparcie psychologa w miejscu zamieszkania.

Z bezpłatnego specjalistycznego poradnictwa w miejscu zamieszkania: dietetyka, psychologa oraz instruktażu pielęgnacyjnego mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym wskazania do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów realizowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019”, do końca grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10 wew. 232.

Wróć do kategorii:

Kontakt

Sopockie Centrum Seniora DPS Sopot

ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

scs@dpssopot.pl

tel. kom. 609 680 826,
tel. stacj. 58 717 32 03

Sopockie Centrum Seniora 2024.