Sopckie Centrum Seniora
 
 
SDom Pomocy Społecznej w Sopocie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło Sopotu

To przewlekła, zapalna i demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego. Dochodzi w niej do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej.

Chorzy na nią oraz sympatycy koła PTSR spotykają się w Domu Pomocy Społecznej w ostatnie piątki miesiąca od godziny 16.00 do 18.00

tel do kontaktu 509 715 099

Wróć do kategorii:

Kontakt

Sopockie Centrum Seniora DPS Sopot

ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

scs@dpssopot.pl

tel. kom. 609 680 826,
tel. stacj. 58 717 32 03

Sopockie Centrum Seniora 2024.