Sopckie Centrum Seniora
 
 
SDom Pomocy Społecznej w Sopocie

Pozytywne podejście w opiece. Czas

Dlaczego chorzy na chorobę Alzheimera i inne choroby otępienia tracą świadomość czasu? Dlaczego nie rozpoznają pór roku i ubierają się nieodpowiednio? Jak pracuje nasze centrum uczenia się i zapamiętywania, czyli hipokamp?
Na te tematy rozmawialiśmy na kolejnym spotkaniu z grupą rodzinnych opiekunów osób chorych na otępienie, prowadzonym przez gerontopedagoga Marlenę Meyer.
Organizatorami spotkania są Dom Pomocy Społecznej w Sopocie i Fundacja Dementia Action Alliance Polska

Wróć do kategorii:

Kontakt

Sopockie Centrum Seniora DPS Sopot

ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

scs@dpssopot.pl

tel. kom. 609 680 826,
tel. stacj. 58 717 32 03

Sopockie Centrum Seniora 2024.