Sopckie Centrum Seniora
 
 
SDom Pomocy Społecznej w Sopocie

Pozytywne podejście w opiece. Komunikacja

Dlaczego chory przeklina, choć nigdy wcześniej nie używał takich słów? Dlaczego śpiewa, a nie mówi? Dlaczego w nietypowych sytuacjach zaczyna się modlić?

Tematem drugiego spotkania były zaburzenia językowe (mowa, czytanie, pisanie). Są one jednym z najczęściej występujących objawów w chorobie Alzheimera. Stanowią  barierę w komunikowaniu się chorego z otoczeniem, powodują wycofanie społeczne, poczucie frustracji i wyobcowania. Stanowią również obciążenie dla opiekunów. Miewają oni duże trudności w porozumiewaniu się z podopiecznymi, którzy często nie rozumieją wypowiadanych przez opiekunów zdań.
Zaburzenia językowe to konsekwencje procesów neurodegeneracyjnych zachodzących w mózgu chorego.
Prowadząca spotkanie Marlena Meyer podkreślała, jak bardzo chorzy wyczuleni są na komunikaty niewerbalne: ton głosu, mimikę twarzy, gestykulację, postawę ciała.

Organizatorami spotkania są Dom Pomocy Społecznej w Sopocie i Fundacja Dementia Action Alliance Polska

Wróć do kategorii:

Kontakt

Sopockie Centrum Seniora DPS Sopot

ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

scs@dpssopot.pl

tel. kom. 609 680 826,
tel. stacj. 58 717 32 03

Sopockie Centrum Seniora 2024.