Sopckie Centrum Seniora
 
 
SDom Pomocy Społecznej w Sopocie

Ruszyły Sopockie Dni Seniora!

Uroczystą sesją rady seniorów rozpoczęto pierwszy z pięciu Sopockich Dni Seniora.

W Sali Herbowej UM Sopotu zebrało się prawie stu gości oraz radnych seniorów, którzy podczas tej wyjątkowej sesji poruszyli temat działalności obywatelskiej.

– Przypomnieliśmy, jakie są zadania sopockiej rady seniorów i jakimi sprawami się zajmujemy – mówi Jacek Starościak, przewodniczący Sopockiej Rady Seniorów. –  Główna kwestia dotyczyła informacji. Informacji o najróżniejszych wydarzeniach których jest w Sopocie mnóstwo. Chciałoby się, aby sopoccy seniorzy byli regularnymi uczestnikami wydarzeń do nich adresowanych, ale najpierw trzeba umieć do tej informacji dotrzeć. Rozmawialiśmy też o liczbie organizacji pozarządowych, które w swoim obszarze działania mają seniorów. Jest ich w Sopocie blisko 30. I ostatnia kwestia: czy są w Sopocie osoby samotne, które nie mają kontaktu z innymi i jak do nich dotrzeć, z całą infrastrukturą UM i organizacji pozarządowych związanych z opieką nad seniorami. Nad tym debatowaliśmy podczas uroczystej sesji rady seniorów.

Wsród gości pierwszego wydarzenia Sopockich Dni Seniora nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

– Rady to bardzo istotny element całego systemu wsparcia seniorów, ponieważ jeśli chodzi o politykę samorządu dotyczącą osób starszych trudno realizować zadania bez głosu osób, które najlepiej wiedzą czego im potrzeba i czego oczekują – twierdzi Katarzyna Weremko, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku. – W województwie pomorskim mamy dziś ponad 30 rad seniorów. Stawiamy na forum rad seniorów w naszym regionie, a tam gdzie nie ma takiej reprezentacji staramy się pomagać tym, którzy chcieliby je stworzyć. Dziś dużo jest inicjatyw, które warto wspierać tym bardziej, że demografia jest nieubłagana.

Podczas sesji rady seniorów swoją dzialalność zaprezentowali także dyrektor SUTW Aleksandra Cięglewicz-Wachowiak, wice dyrektor MOPS Maciej Kisała oraz dyrektor DPS Agnieszka Cysewska.

– Szacujemy, że w Sopocie ok. 3  tys. osób cierpi z powodu demencji, z czego ok. tysiąc ma już postawioną diagnozę. W DPS, DDP, Domu Samopomocy opiekę znajduje ok. 200 osób rocznie – mówi Agnieszka Cysewska, dyrektor DPS w Sopocie. – Większość chorych pozostaje w domach, a ich opiekunowie mierzą się z ogromnym problemem jakim jest opieka. Dlatego Dom otwarty jest dla opiekunów nieformalnych, rodzinnych, z którymi dzielimy się wiedzą: jak się opiekować, jak efektywnie zaplanować czas, jak zrozumieć zmieniające się zachowanie chorych, a przede wszystkim jak skupić się na tych umiejętnościach, które chorym pozostały, a nie na tym co bezpowrotnie utracili. 

Dyrektor sopockiego Domu Pomocy Społecznej zaprezentowała także film o wolontariuszach podkreślając, że to oni są najlepszymi ambasadorami działalności DPS.

Podczas sesji nagrodzono zwycięzców konkursu fotograficznego „Sopot w moich oczach”. Zwyciężyły dwa zdjęcia autorstwa Stefanii Rigall.

Z kolei Henryk Olszewski, profesor UG, przedstawił wykład na temat roli aktywności w starzeniu się.

Sopockie Dni Seniora trwają od 10 do 14 czerwca. Przez pięć dni w różnych miejscach miasta odbywają się imprezy skierowane do najstarszych mieszkańców Sopotu. Uroczysta Sesja Sopockiej Rady Seniorów dnia 10 czerwca 2019 roku inaugurowała to pięciodniowe wydarzenie.

Wróć do kategorii:

Kontakt

Sopockie Centrum Seniora DPS Sopot

ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

scs@dpssopot.pl

tel. kom. 609 680 826,
tel. stacj. 58 717 32 03

Sopockie Centrum Seniora 2024.