Sopckie Centrum Seniora
 
 
SDom Pomocy Społecznej w Sopocie

Szpital Geriatryczny w Sopocie

Kiedy nastąpi otwarcie Szpitala Geriatrycznego w Sopocie? Dodatkowe fundusze i udziały miasta w spółce.

Podczas wczorajszej (22 października) sesji radni dokonali zmian w budżecie miasta na rok bieżący, które objęły m.in. zapewnienie finansowania dla objęcia przez Sopot kolejnych udziałów w spółce Pomorskie Centrum Reumatologii im. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o.

Spółka ta jest m.in. inwestorem budowy szpitala geriatrycznego. Sopot dokapitalizuje spółkę w kwocie dodatkowych 4,5 mln zł. Będzie to zrealizowane do końca br. Wartość nominalna udziałów Gminy wyniesie wówczas około 16% w kapitale zakładowym spółki.
Obecna na sesji Rady Miasta prezes PCR Barbara Gierak-Pilarczyk, poinformowała o planowanej uroczystości otwarcia szpitala, w dniu 29 listopada br.

Uruchomienie wszystkich oddziałów szpitala jest dużym przedsięwzięciem i wymaga dużych nakładów finansowych. Przewiduje się, że już w grudniu zostanie otwarta poradnia geriatryczna. Planowany jest również zakup tomografii komputerowej, co w praktyce oznacza, że mieszkańcy Sopotu będą mogli korzystać z diagnostyki w miejscu zamieszkania.

Niedawno Sopot otrzymał dodatkowe fundusze z UE na ukończenie Centrum Geriatrycznego. 4 października marszałek Mieczysław Struk wręczył przedstawicielom Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie aneks do umowy i symboliczny czek z informacją o zwiększeniu o 286 tys. zł dofinansowania unijnego do projektu pt. „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.”

Centrum Geriatrii – wielowymiarowa opieka

Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej zapewni osobom starszym zamieszkującym teren województwa pomorskiego łatwy dostęp do usług z zakresu geriatrii, psychogeriatrii i rehabilitacji, wyeliminuje tym samym konieczność przemieszczania się poza teren województwa celem uzyskania specjalistycznej opieki medycznej.

Jakość opieki zdrowotnej będzie wysoka dzięki kompleksowości i ciągłości procesu terapeutycznego w ramach wysokospecjalistycznego ośrodka geriatrycznego oferującego lecznictwo ambulatoryjne, szpitalne (w trybie stacjonarnym i dziennym), poradnictwo rodzinne, psychologiczne, usługi teleopieki. Nie będzie zatem konieczne przenoszenie pacjenta między placówkami. Zlokalizowanie w Centrum wielu poradni specjalistycznych (m.in. psychogeriatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej) pozwoli na interdyscyplinarną opiekę nad pacjentem.

Centrum zapewni możliwość wykonywania odpowiednich badań lekarskich na specjalistycznym nowoczesnym sprzęcie co będzie miało istotny wpływ na szybkie postawienie diagnozy i wprowadzenie odpowiedniego leczenia zmierzającego do utrzymania seniorów w dobrej kondycji zdrowotnej, podnosząc tym samym skuteczność i jakość podejmowanych działań diagnostycznych.

Wprowadzenie w ramach projektu możliwości konsultacji lekarskich on-line znacznie usprawni opiekę nad osobami starszymi, ich rodzinom i opiekunom. Teleopieka wpłynie na bezpieczeństwo zdrowotne seniorów, co niewątpliwie zwiększy również poziom zadowolenia pacjentów oraz opiekujących się nimi osób. Szybka reakcja na zgłaszane dolegliwości w początkowej fazie choroby może wyeliminować konieczność dalszego kosztownego leczenia.

Opieka psychologiczna i poradnia rehabilitacyjna

Utworzenie w strukturach Centrum Opieki Geriatrycznej poradni psychogeriatrycznej zapewni wsparcie pacjentów w zakresie chorób o podłożu psychiatryczno – psychologicznym.

Istotnym elementem w realizacji projektu jest również utworzenie poradni rehabilitacyjnej, która będzie miała niebagatelny wpływ na zwiększenie aktywności fizycznej seniorów. Brak ograniczeń fizycznych u osób starszych wpływa również na samopoczucie i stan psychiczny. Kompleksowe działanie w zakresie utrzymania sprawności ruchowej daje poczucie samodzielności osobom starszym i pobudza do aktywności społecznej i zawodowej.

Podsumowując, oddziały wchodzące w skład Centrum to:

– oddział geriatryczny stacjonarny (szpital z 41 łóżkami),
– oddziały dzienne geriatryczne,
– oddział dzienny psychogeriatryczny,
– oddziały dzienne rehabilitacyjne
– poradnia geriatryczna (ambulatoryjna opieka geriatryczna),
– poradnia rehabilitacyjna,
– poradnia psychologiczno-psychiatryczna
– Szkolenie kadry i personelu

Idea Centrum opiera się również na wspieraniu kadr do opieki geriatrycznej, których brak jest w Polsce wyjątkowo odczuwalny. Realizacja założonych w projekcie szkoleń skierowanych do personelu lekarskiego i pielęgniarskiego wpłynie na podniesienie jakości usług medycznych oferowanych pacjentom, co niewątpliwie zwiększy poziomu zadowolenie pacjentów, ich rodzin i opiekunów. Przeszkolony wykwalifikowany personel z odpowiednimi kompetencjami jest gwarancją jakości oferowanych w Centrum usług medycznych.

inf. UMS/ Gmina Sopot
Źródło:
https://esopot.pl/pl/11_wiadomosci/3117_kiedy_nast_pi_otwarcie_szpitala_geriatrycznego_w_sopocie_dodatkowe_fundusze_i_udzialy_miasta_w_spolce.html

Wróć do kategorii:

Kontakt

Sopockie Centrum Seniora DPS Sopot

ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

scs@dpssopot.pl

tel. kom. 609 680 826,
tel. stacj. 58 717 32 03

Sopockie Centrum Seniora 2024.