Sopckie Centrum Seniora
 
 
SDom Pomocy Społecznej w Sopocie

Szu na tropie pamięci – książeczki edukacyjne dla dzieci i dorosłych

Seria książeczek dotyka problematyki chorób otępiennych, które postrzegane są przez wiele osób jako bardzo trudne. Szczególnym wyzwaniem staje się dla wielu osób przekazanie informacji o chorobie osoby bliskiej najmłodszym jej członkom, czyli dzieciom. Książeczki wspierają naturalną otwartość dzieci na inność i jednocześnie wspierają rodziców dając im wskazówki w jaki sposób reagować i wyjaśniać nietypowe zachowania osób chorych najmłodszym członkom rodziny.

Czytelnicy towarzyszą chorej osobie od pierwszych objawów choroby otępiennej po jej zaawansowane stadium. Dzięki próbom angażowania dziecka w proces wspierania osoby z chorobą otępienną zapobiegamy izolacji społecznej chorych, a w dzieciach kształtujemy dobry stosunek do choroby, inności i tworzymy w nich dobre postawy, które mogą procentować, w czasie gdy ich rodzice osiągną wiek senioralny.

Integralną częścią każdej książeczki są zadania dla dzieci i mini poradnik dla rodziców – powiązane tematycznie z treścią książeczki.

Seria służy osobom chorym na choroby neurodegeneracyjne i ich rodzinom, w szczególności najmłodszym członkom rodzin i może znaleźć zastosowanie w rodzinach, przedszkolach, bibliotekach, ośrodkach pomocowych, poradniach terapeutycznych, świetlicach terapeutycznych, gabinetach lekarskich.

Charakterystyka serii: zwarta, zamknięta historia opisana jako seria przygód 3, 5 – letniego chłopca, który mieszka z Mamą i Tatą. Chłopiec ma na imię Szymek, przez najbliższych zwany jest Szymciem bądź Szu. Pod nieobecność rodziców opiekują się nim zaprzyjaźnieni sąsiedzi seniorzy – pan Jacek i Jego żona Helena. W ramach serii ukazany zostanie proces towarzyszenia osobie chorej na chorobę neurodegeneracyjną od momentu zauważenia przez najbliższych objawów, przez proces diagnostyczny, po towarzyszenie w chorobie do ostatniego jej stadium. Książeczki napisane są językiem korzyści, obrazują możliwe pozytywne i efektywne metody współpracy i komunikacji z chorym jak również sposoby radzenia sobie z chorobą w najbliższym gronie. Naczelną myślą autorek jest przekazanie licznym rodzinom zderzającym się z trudną diagnozą (trudną z uwagi na panujące stereotypy oraz brak wiedzy), że w tej chorobie najwyższą wartością jest wspólny czas i że warto skupić się na celebrowaniu tego czasu, który pozostał w drodze wspierania chorego na bazie jego możliwości, a nie stawiania mu oczekiwań nieadekwatnych do jego aktualnych umiejętności

Książeczki w oprawie twardej
Format 275 mm x 250 mm (pionowy):
Jest przyjazny dla dziecka – dziecko ogarnia taką przestrzeń wzrokiem.
Jest przyjazny dla Seniora – chorzy seniorzy z uwagi na problemy ze wzrokiem również preferują większe formy do oglądania, większe litery do czytania.

Kolorystyka z dominacją kolorów najdłużej widzianych przez osoby z chorobą otępienną – czerwony, niebieski, żółty, w dalszej kolejności fioletowy, pomarańczowy, zielony

Źródło: https://wyspypamieci.com.pl/projekty/szu-na-tropie-pamieci/

Wróć do kategorii:

Kontakt

Sopockie Centrum Seniora DPS Sopot

ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

scs@dpssopot.pl

tel. kom. 609 680 826,
tel. stacj. 58 717 32 03

Sopockie Centrum Seniora 2024.